Svenska Brukshundsklubben Blekingedistriktet

En del av Svenska brukshundsklubben

Bli medlem

Modprovet 2020 - inställt

modprovet.se is cancelled and will be moved to 2021

Because of the rapid spreading of coronavirus across the world as well as decisions made by the Swedish Kennel Club and the Swedish authorities, the steering group for Modprovet 2020 has decided to move the competition to 2021.

We will come back with further information about dates for Modprovet 2021.

Make sure you plan for a summer holiday in Blekinge in 2021!

Efter succén SM 2018

SBK Blekinge kommer att arrangera ytterligare en hund- och folkfest efter succén SM 2018 där över 15 000 besökare kom till Blekinge. Datum för evenemanget är 29–31 maj 2020. MODPROVET ska bli ett av Nordens största skyddshundstävlingar med internationell CACIT status inom Mondioring, IGP, IPO NS skydd (Protection dog) & Svensk Skydd. Vi ska sätta Blekinge ännu en gång på Sveriges och nu även Europas hundkarta. Evenemanget kommer att vara ett långsiktigt och årligt återkommande evenemang.

Varje år arrangeras världsmästerskap för hundar i internationell prövningsordning IGP (Internationale Gebrauchshunde Prüfungsordning), en av Svenska Brukshundklubbens tävlingsgrenar.

Evenemanget är ett samarrangemang av Karlshamns-, Olofströms- och Sölvesborgs brukshundklubbar där olika verksamhetsdelar är fördelade mellan kommunerna.

Hello all dog friends

Our ambition is that all dogs (in this genre) Sweden and Scandinavia should join us. Arena Albertswill is a wonderful arena with big green fields and with space for your caravan. And much more

Anders Brorsson