Företagsnamn
Gatuadress
Postnummer
Ort
Oranisationsnummer/F-skattsedel
Kontaktperson
Din epost
Telefon
Jag säljer (typ av produkt)
Övrig info
Jag önskar antal löpmeter á 500 kronor
(minst 3m)
m
Ska du hantera gasol?
Jag har läst och godkänner villkoren nedan

Villkor: El ingår i avgiften. Jordad kabel om minst 25 meter skall medtas, samt egen undercentral vid behov. Förskott på 400 SEK betalas vid anmälan till BG 752-4366. Resterande avgift ska betalas senast den 22/5 2020. Beställningsavgiften och platsbokningen är förverkad, om inte resterande belopp är betald inom angiven tid.
Utställningsavgiften gäller den 29–31 maj 2020. En anmälan ska ske för varje företag/organisation

Vi återkopplar så fort vi behandlat er anmälan.