Företagsnamn
  Gatuadress
  Postnummer
  Ort
  Oranisationsnummer/F-skattsedel
  Kontaktperson
  Din epost
  Telefon
  Jag säljer (typ av produkt)
  Övrig info
  Jag önskar antal löpmeter á 500 kronor
  (minst 3m)
  m
  Ska du hantera gasol?
  Jag har läst och godkänner villkoren nedan

  Villkor: El ingår i avgiften. Jordad kabel om minst 25 meter skall medtas, samt egen undercentral vid behov. Förskott på 400 SEK betalas vid anmälan till BG 752-4366. Resterande avgift ska betalas senast den 22/5 2020. Beställningsavgiften och platsbokningen är förverkad, om inte resterande belopp är betald inom angiven tid.
  Utställningsavgiften gäller den 29–31 maj 2020. En anmälan ska ske för varje företag/organisation

  Vi återkopplar så fort vi behandlat er anmälan.