Anette Robertsson

Medlem i Ronneby Brukshundsklubb sedan 1990

Bruksdomare sedan 2020

Har en Malinois från Blackneck’s som tävlas i spår

Christin Gidlöv

Tävlar för Ronneby Bk sedan 2018, innan tillhörde jag Visby Bk sedan 2009.

Idag tävlar jag med min schäfertik Hedeforsens Riva på 4 år i bruksspår, lydnad och skydd.

Är domare sedan 2020