Tider i Brunnsparken

Fredag 16/7

1600-1800 Inträning IGP Silverbergsplanen

Lördag 17/7

0800 Tillgänglighetskontroll IGP Silverbergsplanen

0830  IGP avresa till spåren

0900 lydnad lkl,hkl Fredsplanen

1030 lkl,hkl planskydd Fredsplanen

1300 lydnad ekl Fredsplanen

1400 lydnad IGP Silverbergsplanen

Söndag 18/7

1000 skydd IGP Silverbergsplanen

1100 Planskydd ekl Fredsplanen

Tider utanför parken

Lördag 17/7

0730 Ekl spår samling i Olofström

0930 Ekl avsök Ronneby

Söndag 18/7

0800 spår lkl,hkl

0800 Uppletande ekl Ronneby Bk

1230 Uppletande hkl, budföring lkl, plats 1230 Ronneby Bk